Shaklee Offer

Sejarah Nabi Ibrahim Menyembelih Nabi Ismail

Kisah Nabi Ibrahim Menyembelih Nabi Ismail

Nabi Ibrahim Menyembelih Nabi Ismail
Nabi Ibrahim Menyembelih Nabi Ismail. Diceritakan Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang sangat wira’i, taqwa, dan cinta kepada Allah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim berqurban 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 unta budunah ke jalan Allah sehingga membuat orang-orang dan para malaikat kehairanan.

Beliau berkata:

Setiap apapun yang membuat aku dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu yang berharga bagiku. Demi Allah, jika aku mempunyai seorang anak niscaya aku akan menyembelihnya ke jalan Allah. Jika itu boleh membuatkanku dekat kepada Allah

Waktu pun berlalu dan hari silih berganti.  Beliau pun lupa akan ucapan yang telah dikatakan. Ketika beliau berada di Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah agar dikurniakan seorang anak. Kemudian Allah pun mengabulkan permohonan beliau. Beliau dikurnikan  seorang anak lelaki yang tampan dan soleh bernama Ismail dari isteri beliau Hajar. Allah berfirman dalam Alqur’an pada Surat As-Saffat , Ayat 102:

as-saffat-102

Ketika Nabi Ismail berusia 9 tahun (ada yang mengatakan 13 tahun), pada waktu itu bertepatan pada malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur dan bermimpi. Dalam mimpi tersebut, seseorang berkata kepada beliau

Wahai Ibrahim, tepatilah janjimu !”. Setelah terbangun pada pagi hari, berliau berpikir dan terbayang-bayang dan berkata pada dirinya “Apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari syaitan ?”.

Kemudian hari itu dinamakan ‘Yaumut Tarwiyyah’ atau Hari Tarwiyyah. Tarwiyyah dalam bahasa arab ertinya berpikir mengingat masa lalu.

Pada malam harinya beliau tidur dan bermimpi seperti mimpi yang pertama. Setelah terbangun pada keesokan hari, beliau mengetahui bahwa mimpi tersebut berasal dari Allah. Dan pada hari itu (tanggal 9 Zulhijjah) dinamakanYaumu arofah atau Hari Arafah. Pada malam harinya beliau pun bermimpi dengan mimpi yang sama seperti sebelumnya.

Setelah terbangun pada keesokan hari, beliau baru menyedari bahawa mimpi tersebut adalah perintah untuk menyembelih putera beliau. Kemudian pada hari itu (tanggal 10 Zulhijjah) dinamakan ‘Yaumun Nahr’ atau Hari Nahr.

Ketika Nabi Ibrahim akan mengajak puteranya untuk disembelih, Beliau berkata kepada isteri beliau Hajar,

Pakaikanlah anakmu dengan pakaian yang bagus, kerana sesungguhnya aku akan pergi bersamanya untuk bertamu !”.

Hajar pun memberi Nabi Ismail dengan pakaian yang bagus, memberinya wangi-wangian, dan menyikat rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Ismail dengan membawa sebuah pisau besar dan tali ke arah tanah Mina. Pada hari itu Iblis lebih sibuk dan lebih gugup, datang dan kembali.

Ia menemui, menggoda mereka, dan berusaha agar penyembelihan tersebut gagal.Iblis menggoda Nabi Ibrahim, pada waktu itu Nabi Ismail sedang berlari-lari di depan beliau

Apakah kamu tidak melihat tegaknya anakmu ketika ia berdiri, ia begitu tampan, dan lembut tingkah lakunya !!!”.

Nabi Ibrahim berkata

Ya, tetapi aku diperintah untuk menyembelihnya !!!”.

Iblis pun tak berjaya menggoda Nabi Ibrahim meskipun dengan seribu godaan.Kemudian ia pergi menemui Hajar, dan berkata

Wahai Hajar, bagaimana boleh kamu hanya duduk disini sedangkan Ibrahim pergi bersama anaknya untuk menyembelihnya !!!”.

Hajar berkata Kamu jangan dusta kepadaku, mana ada seorang ayah yang sanggup menyembelih putranya ?”.

Iblis menjawab Lalu untuk apa Ibrahim membawa pisau besar dan tali !!!”.

Hajar bertanya Untuk alasan apa ia menyembelihnya ?”.

Iblis menjawab Ia menyangkan bahwa tuhannya telah memerintahkannya untuk meyembelih anaknya !!!”.

Hajar berkata Seorang nabi tidak diperintahkan untuk kebatilan dan aku akan selalu percaya padanya. Nyawaku sebagai tebusan atas perkara itu, maka bagaimana dengan anakku (tentu ia pun demikian) !!!”.

Dengan beribu-ribu rayuan dan godaan, tetapi Iblis tak berjaya menggoda Hajar. Kemudian ia pergi menemui Nabi Ismail dan menggodanya,
 “Kamu sangat senang bermain-main, tetapi ayahmu membawa pisau besar dan tali, ia akan menyembelihmu !!!”.

Nabi Ismail berkata Kamu jangan berbohong kepadaku, ayahku tidak akan menyembelihku !”. 

Iblis berkata Ia menyangka bahawa tuhannya telah memerintahkannya untuk menyembelihmu !!

Nabi Ismail berkata Aku akan selalu tunduk dan taat terhadap perintah tuhanku !!!”.

Saat Iblis akan melontarkan perkataan lain untuk meggodanya, Nabi Ismail mengambil batu-batu dan melemparkannya kepada Iblis sehingga mengenai mata kiri Iblis. Kemudian Iblis pun pergi dengan kecewa dan putus asa. Nah, pada tempat Allah mewajibkan melempar jumrah bagi orang yang melaksanakan haji dengan niat melempar batu atau kerikil ke arah syaitan dan mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Ismail.

Setelah sampai di tanah Mina, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, sesuai yang termaktub dalam Al-Qur’an Surat As-Saffat, ayat 102 :

” Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu.”

Maksudnya adalah Nabi Ibrahim meminta pendapat Nabi Ismail, bagaimana pendapat Nabi Ismail menyikapi mimpi tersebut. Mimpi seorang nabi adalah haq dan benar, apakah Nabi Ismail boleh bersabar atau ia meminta maaf sebelum dilaksanakan penyembelihan.

Ini merupakan ujian yang diberikan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, apakah Nabi Ismail boleh taat dan tunduk ataukan sebaliknya.Nabi Ismail pun menjawab sesuai yang termaktub dalam Al-Qur’an Surat As-Saffat, ayat 102 :

 “Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, Insya’Allah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar”

Ketika Nabi Ibrahim mendengarnya, beliau menyedari bahwa Allah telah memakbulkan doanya, sesuai yang termaktub dalam Surat As-Saffat, ayat 100 :

“Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang soleh”

Kemudian beliau memuji Allah. Kemudian Nabi Ismail berkata

 Wahai ayahku, aku berwasiat kepadamu beberapa perkara.

Ikatlah tanganku dengan kencang agar aku tidak goyah kerana itu akan menyakitkanku.

Letakkan wajahku di atas bumi agar engkau tidak memandangku sehingga engkau merasa kasihan.

Tutuplah pakaianmu dariku agar darahku tidak mengotorinya sehingga ibuku tidak melihatnya, kerana itu akan membuatnya sedih.

Tajamkanlah bibir pisau besarmu dan percepatlah dalam menyembelih leherku agar terasa lebih ringan kerana sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan.

Berikanlah pakaianku kepada ibuku sebagai pengingat diriku.

Sampaikan salam dariku dan katakan padanya “bersabarlah atas perintah Allah”.

Jangan engkau menceritakan kepada ibuku bagaimana engkau menyembelih dan mengikat tanganku.

Jangan engkau membawa anak kepada ibuku agar ia tidak semakin bersedih.

Jika engkau melihat seorang anak sepertiku, maka jangan engkau terus memandanginya sampai engkau bersedih.”

Nabi Ibrahim berkata Baiklah, semoga pertolongan selalu menyertaimu atas perintah Allah, wahai anakku !”.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat As-Saffat, ayat 103 :

 فلما اسلما وتله للجبين

 Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya 

Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail untuk disembelih seperti layaknya kambing sembelihan. Dan kejadian itu terjadi di atas batu besar di Tanah Mina. Nabi Ibrahim pun meletakkan pisau besar besarnya di leher putra beliau. Kemudian beliau menyembelih leher putra beliau dengan kuat, akan tetapi atas kehendak Allah pisau tersebut tak mampu memotong leher Nabi Ismail bahkan melukakannya pun tidak.

Allah membuka tutup mata dari semua malaikat langit dan bumi, sehingga mereka mengetahui kejadian tersebut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Allah.Kemudian Allah berkata “Lihatlah kalian semua kepada hambaku bagaimana ia menebaskan pisau besar pada leher anaknya kerana mengharapkan redhaku, sedangkan kalian berkata ketika aku berkata :

 اني جاعل في الأرض خليفة : اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

 Allah berfirman; Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi. Malaikat berkata; Mengapa Engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu. 

Nabi Ismail berkata Wahai ayahku, engkau telah melemahkan kekuatanmu kerana cinta kepadaku sehingga engkau tidak kuasa untuk menyembelihku”.

Kemudian Nabi Ibrahim menebaskan pisau besarnya pada batu dan batu tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Ibrahim berkata terheran-heran Pisau ini boleh memotong batu tetapi tidak boleh memotong daging.

Namun atas kuasa Allah, pisau tersebut berkata “Wahai Ibrahim, kamu mengatakan potonglah, tetapi tuhan semesta alam berkata jangan potong. Maka bagaimana aku melaksanakan perintahmu yang berlawanan dengan perintah tuhanmu”.

Pisau tersebut tidak dapat memotong leher Nabi Ismail kerana Allah telah memerintahkan untuk tidak memotongnya walaupun Nabi Ibrahim berkata potonglah.
Allah berfirman dalam Surat As-Saffat, ayat 104-106 :

 وناديناه ان ياابراهيم, قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين, ان هذا لهو البلاء المبين

 Dan Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim” (104) Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik (105) Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata (106)

Semua kejadian tersebut merupakan ujian yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah berfirman dalam Surat As-Saffat, ayat 107 :

 وفديناه بذبح عظيم

 Dan Kami tebus (ganti) anak itu dengan seekor sembelihan yang besar

Malaikat Jibril pun datang dengan membawa seekor biri-biri yang besar. Biri-biri tersebut merupakan biri-biri qurban Habil putra Nabi Adam yang masih hidup dalam syurga. Kemudian biri-biri tersebut dijadikan tebusan atau ganti untuk Nabi Ismail. Malaikat Jibril yang datang dan melihat Nabi Ibrahim berusaha memotong leher putra beliau, dengan rasa ta’dhim (hormat) dan hairan atas Nabi Ibrahim, Malaikat Jibril berkata :

 الله اكبر الله اكبر الله اكبر

 Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar

 Kemudian Nabi Ibrahim menjawab :

 لااله الا الله والله اكبر

 Tidak ada tuhan (yang hak untuk disembah) kecuali Allah, dan Allah Maha Besar

Nabi Ismail pun mengikuti :

 الله اكبر ولله الحمد

 Allah Maha Besar dan segala puji hanya bagi Allah

Allah telah mejadikan kebaikan atas kalimat-kalimat tersebut sehingga kalimat-kalimat tersebut senantiasa berkumandang dalam celah-celah golongan orang-orang muslim dikala tanggal 10 Zulhijjah iaitu hari Raya Eidul Adha. Imam Hanafi berkata bahwa jika seseorang bernadzar (berjanji pada diri sendiri) untuk menyembelih anaknya, maka hendaklah ia menggantinya dengan seekor kambing atau biri-biri.

Kisah ini diambil dari Kitab Durrotun Nashihin karangan Syeikh Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khoubawi, Hal. 179-181

Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat Allah…..Aamiin Ya Arhamar Rohimin, ^_^

Sumber: arjurohmah.blogspot.my