Shaklee Offer

Salam Maulidur Rasul Dari Rahsia Vitamin

Salam Maulidur Rasul 1438H/2016M

Salam Maulidur Rasul Dari Rahsia Vitamin. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad ﷺ

اَللَّهُمَّ صَلِّ َعلى سيدنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آِل سيدنا مُحَمَّدٍ

Salam Maulidur Rasul

Dalam surah al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada Nabi (Muhammad); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya.”

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad

Rasulullah ﷺ  dilahirkan pada hari Isnin bulan Rabi’ul Awwal tahun Gajah. Ada yang meriwayatkan bertepatan pada 2hb. Namun ada riwayat lain yang mengatakan pada 3hb, akan tetapi pendapat yang paling masyhur menurut Jumhurul ulama adalah tanggal 12 Rabi’ul Awwal.

Selama ibu baginda Rasulullah ﷺ  mengandung, tidak sedikitpun merasa berat maupun mengidam. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa dia merasa sedikit berat hanya ketika mulai mengandung saja, namun setelah itu, dia merasakan penuh kemudahan dan keringanan.

Bahkan, Rasulullah ﷺ  dilahirkan tidak seperti manusia-manusia lainnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa baginda  ﷺ  lahir dalam keadaan telah berkhatan dan tali pusatnya terpotong bersih sambil menggenggam jari jemarinya dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya seperti orang yang sedang bertasbih. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa atuknyalah yang telah mengkhatankan beliau pada hari ketujuh dari kelahirannya.

Para ulama berbeza pendapat tentang masa baginda Rasulullah ﷺ  berada dalam kandungan ibunya, diantara pendapat terkuat adalah bahawa beliau berada dalam kandungan ibu selama 9 bulan.

Hari Isnin adalah adalah hari yang penuh barakah. Imam Ahmad Ibnu Hambal meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas ra, “Dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ  dilahirkan pada hari Isnin, baginda ﷺ   diangkat menjadi rasul juga pada hari Isnin, baginda ﷺ   keluar untuk berhijrah dari Mekkah ke Madinah juga pada hari Isnin dan sampai di Madinah al-Munawwarah juga pada hari Isnin, baginda ﷺ wafat juga pada hari Isnin dan baginda ﷺ   mengangkat Hajar Aswad (ketika Ka’bah di bangun kembali oleh orang-orang Quraisy) juga pada hari Isnin.”

Pada malam kelahiran Rasulullah ﷺ terjadi berbagai macam keanehan dan keajaiban, di antaranya adalah robohnya patung-patung yang berada di sekililing Kabah. Bersama kelahiran baginda ﷺ pula, muncul cahaya yang sangat terang sehingga dapat menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam (Syiria pada saat ini).

Di antara keanehan dan keajaiban yang lain adalah adanya goncangan yang amat dahsyat meluluh-lantahkan istana Kaisar Persia dan menhancurkan beranda-berandanya. Api persembahan mereka yang belum pernah padam selama seribu tahun tiba-tiba padam. Danau yang biasa meluap seketika itu surut. (sebuah danau yang sangat besar di wilayah Persia).