omega 3 diperlukan untuk penghasilan sel membran yang sihat